O projekcie


O projekcie

„Przez pokolenia – przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów”

Celem projektu „Przez pokolenia przez świat” jest integracja i aktywizacja osób po sześćdziesiątym roku życia oraz wspieranie integracji międzypokoleniowej. W ramach projektu popularyzujemy aktywne formy spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem ogólnodostępnych zasobów środowiska naturalnego. Rekreacja, turystyka, przyroda, tworzenie i umacnianie relacji międzyludzkich to główne elementy, które wykorzystujemy, by przyczynić się do aktywizacji starszego pokolenia.

W ramach projektu „Przez pokolenia przez świat” wypracowujemy, doskonalimy i popularyzujemy działania mające na celu poprawę i uatrakcyjnienie życia seniorów, jak również poprawę ich stanu zdrowia i wykorzystanie potencjału społecznego osób starszych. Realizacja zadania ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu przez osoby w różnym wieku, w tym przede wszystkim przez osoby po sześćdziesiątym roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dużych miast.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie. Do współpracy zaangażowane zostały również takie podmioty jak: z Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Agencja Reklamowa RAMstudio s.c. oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.

ASOS 2014-2020

Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


Aktywność w harmonii z naturą

Przyroda – środowisko naturalne wpływa profilaktycznie i terapeutycznie na organizm ludzki. Nawet tereny zielone w miastach poza strefami szczególnego zagrożenia ekologicznego (a przecież te zajmują w całym kraju nie więcej jak 12-15% powierzchni) pozytywnie wpływają na samopoczucie i zdrowie.