Wycieczka do Puszczy Niepołomickiej

Wycieczka do Puszczy Niepołomickiej

17 września miał miejsce trzeci wyjazd rekreacyjno- turystyczny w ramach projektu „Przez pokolenia przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów”. Tym razem grupa 50 osobowa grupa seniorów, w tym podopiecznych krakowskich domów pomocy społecznej oraz słuchaczy UTW, udała się do Niepołomic. Spacer jedną ze ścieżek edukacyjnych Puszczy poprowadził leśnik Nadleśnictwa Niepołomice, p. Wojciech Wimmer. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili miejsce pamięci – miejsce, w którym w  czasie II Wojny Światowej niemieccy okupanci rozstrzeliwali Polaków. Złożyli tam wiązankę, zapalili znicze, odmówili modlitwę i odśpiewali patriotyczne pieśni.


Comments are closed.